Pregled zavarovanj

Finančne storitve

 
K o govorimo o avtomobilskem zavarovanju po navadi poznamo kritja in ugodnosti, ki jih imamo s sklenitvijo zavarovanja. Ali poznamo tudi vsa svoja osebna zavarovanja? Smo sploh dovolj zavarovani? Kakšna je razlika med posameznimi zavarovanji? Koliko je vredno naše življenje?

Opozoriti vas moramo, da statistika kaže, da Slovenci podcenjujemo možnosti hujših poškodb in težjih bolezni v mladosti kljub temu, da je danes skoraj 15% upokojencev invalidsko upokojenih.
Iz izkušenj ugotavljamo, da veliko ljudi ne pozna ugodnosti, ki jim jih nudijo osebna zavarovanja, niti ne vedo za kritja, ki jih imajo vključena. Pogosto se dogaja tudi kopičenje istovrstnih zavarovanj. Zelo pogosto je prisotno tudi mišljenje, da moramo za višja kritja plačevati več denarja, kar pa ni res.

Bi se radi izognili čakalnim vrstam v zdravstvu? Bi radi preverili kakšno varnost nudite svoji družini? Skupaj bomo optimizirali vaša zavarovanja tako, da bomo povečali vašo varnost in poskrbeli za prihranek denarja.V spodnji tabeli je prikazano, kdaj je glede na starost posameznika smiselno sklepati različna zavarovanja in varčevanja.