Imate ideje, želje,
sanje?

Za uresničitev le teh potrebujete načrt, ki nas bo po skrbno začrtani poti pripeljal do cilja. Vsi vemo, da se prebivalstvo stara in da moramo sami poskrbeti za svojo prihodnost. Ravno zato je pomembno, da znamo upravljati s svojim znanjem, časom in denarjem. Dober osebni finančni načrt nas bo hitreje in brez velikih pretresov pripeljal do želenega cilja.

Priprava osebnega finančenega načrta

J e vse prej kot enostavna, saj posledice naših odločitev niso vidne takoj. V primeru napak pa čas ni več naš zaveznik, da bi prišli pravočasno do cilja. Zato je pomembno, da si vzamemo čas za pripravo finančnega načrta in se tem težavam izognemo. Lahko ga sestavite sami, če imate dovolj znanja in izkušenj. Še bolje pa je, da se oglasite pri nas, kjer vas čaka strokovna ekipa Finančnih načrtov in skupaj bomo poiskali najboljše rešitve prilagojene prav vašim potrebam in željam.

Tako kot avto potrebuje letni pregled, ljudje ob bolezni potrebujemo mnenje zdravnika in tako tudi naše finance potrebujejo finančnega svetovalca, ki bo diagnosticiral stanje, naredil akcijski načrt ter nas vodil do želenega cilja. Danes so osebne finance pomemben del našega vsakdana, zato je pravilno ravnanje z osebnimi financami nuja. Napačno je splošno prepričanje, da je to le za premožnejše posameznike, saj si ostali še težje privoščijo napake pri ravnanju z denarjem.

Naloga osebnega finančnega svetovalca

J e, da ugotovi vaše trenutno finančno stanje, vaše potrebe, želje ter cilje in na podlagi le teh najde ustrezno rešitev po vaši meri, ki bo tudi davčno optimizirana. Tako kot pri gradnji hiše je tudi pri osebnih financah pomemben dober načrt, močni temelji in natančna ter kakovostna izvedba. Področje osebnih financ obsega celotno premoženje posameznika, ki mora biti povezano z njegovimi pomembnimi cilji, željami ter potrebami. Cilj vsakega od nas naj bi bil biti finančno varen ter neodvisen. Želimo si višjega življenjskega standarda, ugleda v družbi, pa tudi osebnega uspeha. Od tod torej izvira želja po višjem dobičku. Splošni recept v svetu osebnih financ na žalost ne obstaja, saj moramo sami zase preučiti možnosti glede na trenutno življenjsko situacijo. Kar je dobro za nas ni nujno dobro in koristno za nekoga drugega in kar je za nas koristno ta trenutek, ni nujno najboljša rešitev tudi v prihodnje.

Cilj vsakega posameznika je vsako leto povečevati finančno varnost. Za to potrebujemo najprej finančne temelje, šele nato pridejo na vrsto dodatna investiranja z ustrezno razpršitvijo investiranih sredstev, kar je tudi grafično v obliki piramide prikazano spodaj.

Finančni trg

D anes je finančni trg globalen, zato ne govorimo le o slovenskem finančnem trgu. Trguje se s finančnimi inštrumenti. Vendar dnevno nastajajo novi, saj podjetja konstantno razmišljajo, kako pritegniti pozornost investitorjev, da bomo denar plemenitili prav pri njih. Prenos prihrankov od varčevalcev k investitorjem lahko poteka neposredno ali preko finančnih posrednikov.

Tveganje

T veganje je prisotno pri vsakem finančnem instrumentu. Zmanjšamo ga z razpršitvijo premoženja. Torej se tveganje s številom naložb zmanjšuje. Nagnjenost k tveganju je od osebe do osebe različna in jo je potrebno upoštevati tudi pri tem, kam vložimo denar. Načeloma velja, da smo v primeru pričakovanih višjih donosov pripravljeni sprejeti višje tveganje.

V spodnji sliki tako prikazujemo različne oblike varčevanja, razporejene od najmanj do najbolj tvegane.
P oleg tveganosti posameznega finančnega inštrumenta samega po sebi pa so pri investiranju prisotna še druga tveganja, kot so: tečajno, likvidnostno, obrestno, davčno, zakonodajno, informacijsko, komunikacijsko,… Možnosti varčevanja je veliko. Od pričakovanj posameznika je odvisno, katere možnosti bomo na koncu izbrali. Skromni vložki in visoka pričakovanja po navadi privedejo varčevalca do naložb, ki ponujajo visoke stopnje donosa. Ob tem pa radi pozabimo na tveganje, ki ga prinesejo te naložbe. V desnem grafu je prikazano, kako tveganje pada z večanjem števila naložb.