Investicijski program ali piramida – Questra World?
20/09/2017
Investicijski program ali piramida – Questra World?
20/09/2017

Kako deluje PAMM Forex račun?

Ang. Percentage allocation management module, poznan tudi kot procentualni alokacijski denarni management ali krajše PAMM je oblika kumulativnega trgovanja z valutami, kjer investitor po svoji presoji razporedi oziroma zaupa svoj denar kvalificiranemu upravljalcu. Ti upravljalci skupaj s svojim denarjem upravljajo tudi denar, ki so jim ga zaupali investitorji z namenom ustvariti dobiček. Upravljalci si tega denarje ne morejo prilastiti. Edina možnost je, da jim ga investitor lahko odvzame brez predhodnega obvestila.

 

Sodelujoči pri PAMM računih so:

 • Forex banka ali Forex posredniška hiša
 • Money manager
 • Investitor

Da bi si lažje predstavljali vam prikažemo na primeru, kjer so investitorji Jaka, Peter in Miha, ki bi radi zaslužili z medvalutnim trgovanjem, vendar nimajo časa in znanja, da bi se s tem ukvarjali sami. Zato si poiščejo pomoč pri Money managerju Janezu, ki bo skupaj s svojim denarjem upravljal še denar, ki so mu ga zaupali Jaka, Peter in Miha. Janez denar upravlja podobno kot upravljalci ETF skladov. Ker ima upravljalec denarja Janez ustrezna znanja, izkušnje ter uspešnost Forex banka z njim podpiše pogodbo, s katero mu dodeli v upravljanje denar investitorjev.

Investitorji Jaka, Peter in Miha morajo pred tem tudi podpisati pogodbo ang. Limited Power of Attorney (LPOA). Bistvo tega sporazuma je, da se v njem določi, da se investitor strinja s tveganjih, ki jih prinaša valutno trgovanje, dodeli se upravljalec, določi se strategija in vsota denarja, ki jo investitor zaupa v upravljanje. Določijo se tudi vsi stroški sodelovanja, npr. vstopni, izstopni, upravljavski stroški, delitev dobička, metoda in obdobje obračunavanja dobička. Za naš primer določimo, da jim Janez zaračuna le 30% od ustvarjenega dobička. V spodnji tabeli je prikazano, koliko je vsak posameznik vložil. Janez tako upravlja s skupnim zneskom 30.000€ v našem primeru.

Investicija v %
Jaka 8.000,00 € 26,67%
Peter 7.000,00 € 23,33%
Miha 5.000,00 € 16,67%
Janez 10.000,00 € 33,33%
Janezov trgovalni račun 30.000,00 €

Predpostavimo, da je Janez  v prvem opazovanem obdobju ustvaril 20% dobiček, kar v našem primeru pomeni 6.000€ dobička od katerega si Janez izplača zaračunano provizijo, in sicer 30% od 6.000€ je 1.800€. 4.200€ preostalega dobička pa si procentualno razdelijo. Zneski s katerimi začnejo naslednje opazovano obdobje so prikazani v spodnji tabeli.

Investicija v %
Jaka 9.120,14 € 26,67%
Peter 7.979,86 € 23,33%
Miha 5.700,14 € 16,67%
Janez 11.399,86 € 33,33%
Janezov trgovalni račun 34.200,00 €

 

Naloge forex brokerja so:

 • Poskrbi za varno in zanesljivo trgovalno platformo za trgovanje tako Money managerja kot investitorjev
 • Skrbi, da Money manager trguje po regulativah
 • Skrbi za vodenje trgovalnega računa
 • Skrbi za transparenten pregled, stanje na trgovalnem računu; omogoča izmenjavo informacij med Money managerji in investitorji.

Kako izbrati Money managerja?

Borznoposredniške hiše in banke priskrbijo vlagateljem informacije kot so:

 • življenjepisi Money managerjev,
 • kvalifikacije, preteklo uspešnost (ki ni nujno garancija za prihodnje donose),
 • znesek denarja, ki ga Money manager upravlja,
 • število z njim povezanimi vlagatelji,
 • pozitivne in negativne kritike o svojih Money managerjih.

Poleg tega obstajajo tudi bonitetni portali, kjer lahko pridobite informacije o Money managerju.