FN portfelji

P ortfelji so namenjeni dolgoročnim vlagateljem (vsaj 3 do 5 let), ki so pripravljeni sprejeti določeno stopnjo tveganja. Portfelji so sestavljeni iz skladov družbe KD Skladi, ki se uvršča med najstarejše družbe v Sloveniji, ki imajo tradicijo, potrebno znanje ter izkušnje. Že vrsto let prejemajo številna, tako domača kot tudi tuja priznanja za kakovostno delo, upravljanje ter razvoj produktov in storitev.

Poleg KD skladov z letošnjim letom uvajamo v portfelje tudi druge naložbene segmente, kot so alternativne naložbe v blagovno borzo in kripto valute... Obravnavane bodo kot skupina naložb. Katere bi izbrali znotraj naložbenega razreda pa vam bomo svetovali ob srečanju z vami.

Predlog pripravljen januarja 2020

S estava portfeljev je aktualna ob njihovi objavi. Zaradi sprememb, ki se dogajajo v svetu, pa lahko objavljene sestave niso več nujno optimalne in sčasoma zastarijo.

Sestave tudi niso individualno prilagojene posamezniku, njegovi trenutni življenjski in finančni situaciji.

Vsi portfelji vsebujejo določeno stopnjo tveganja. Z veseljem pa vam bomo pomagali sestaviti najboljšo rešitev prilagojeno vam osebno.

FN poskočen


- pričakovani višji donosi

- portfelj z večjim tveganjem in možnostjo večjih nihanj

FN preudaren


- pričakovani visoki donosi ob določeni meri varnosti

- portfelj nudi uravnoteženo naložbeno strategijo

FN zanesljiv


- varnost je pred donosi, tveganja in nihanja so minimizirana

- portfelj primeren tudi za kratkoročne vlagatelje