Finančno svetovanje

Finančne storitve

 
F inančno svetovanje obsega celotno premoženje posameznika, ki mora biti povezano z njegovimi cilji, željami ter potrebami. Cilj vsakega od nas mora biti finančno varen ter neodvisen. Želimo si višjega življenjskega standarda, ugleda v družbi, pa tudi osebnega uspeha. Od tod torej izvira želja po višjem dobičku. Splošni recept v svetu osebnih financ na žalost ne obstaja, saj moramo sami zase preučiti možnosti glede na trenutno življenjsko situacijo. Kar je dobro za nas ni nujno dobro in koristno za nekoga drugega in kar je za nas koristno ta trenutek, ni nujno najboljša rešitev tudi v prihodnje.
Ustvarjeno premoženje je potrebno tudi zaščititi. Prav tako pa se moramo zaščititi tudi pred izpadom dohodka v prihodnosti. Izpad dohodka nam lahko povzročijo neželeni dogodki kot so nesreče in bolezni. Ste se že kdaj vprašali, kako bi taki dogodki vplivali na vaše ustvarjeno premoženje?