Kateri finančni produkt izbrati?

V Sloveniji nam zavarovalnice, banke, družbe za upravljanje ter borzno posredniške družbe nudijo zelo dobre finančne produkte. Vendar na žalost na trgu ne najdemo univerzalnega produkta, primernega za vse. Pogosto opažamo, da imamo doma finančne produkte z veliko dobrimi lastnostmi, vendar izbrane z napačnim namenom. To pa posledično pomeni, da izbrani finančni produkt ni najbolj primeren za dosego našega cilja.

V desni tabeli je prikazano, kdaj je glede na starost posameznika smiselno sklepati različna zavarovanja in varčevanja.
V morju različnih finančnih produktov je težko izbrati primernega brez pomoči ustrezno usposobljenega strokovnjaka. Najprej moramo imeti definiran cilj varčevanja. Za različne cilje niso primerne vse naložbe. V grobem moramo upoštevati ročnost naložbe, koliko tveganja smo pripravljeni prevzeti, likvidnost naložbe ter davčni vidik posameznega finančnega inštrumenta. Visok donos in ničelno tveganje namreč ne gresta skupaj z roko v roki.
Upoštevati moramo tudi stroške ter čas, ki smo ga pripravljeni vložiti v preučevanje različnih finančnih produktov. Strokovnjaki priporočamo za učinkovito in lažje upravljanje premoženja enkrat letno sestaviti bilanco stanja osebnega premoženja. V primeru intenzivnega investiranja pa tudi pogosteje oziroma pametno je, da se vsaka odločitev preuči skupaj s strokovnjakom. V spodnji tabeli nahaja informativni izračun 15 letnega varčevanja 10.000 EUR, glede na različne stroške pri 8% povprečnem letnem donosu. Za boljšo predstavo pa je vse skupaj prikazano tudi grafično.
Provizija (v %)
Brez stroškov
Sklad A
Sklad B
Sklad C
Sklad D
Sklad E
Vstopna
0,0% 6,0%
0,0%
3,0% 0,0% 6,0%
Izstopna 0,0% 0,0% 6,0% 3,0% 0,0% 0,0%
Upravljalska 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3,0% 2,0%
Vrednost po vplačilu
10.000,00 €
9.433,96 €
10.000,00 €
9.708,74 €
10.000,00 €
9.433,96 €
Privarčevano 31.721,69 €
29.926,12 €
29.818,39 €
29.873,83 €
20.312,66 €
22.295,96 €
Vir: Lasten izračun