Inflacija ali rast ali padec trgov?
09/07/2021
Inflacija ali rast ali padec trgov?
09/07/2021

Alternativne naložbe za profesionalne vlagatelje

Alternativne naložbe so v Sloveniji poseben segment. Znano je, da Slovenci ne znamo najbolje rokovati z denarjem. Smo zelo dobri varčevalci in hkrati zelo slabi investitorji.

Pogosto opazim, da imajo Slovenci svoja prepričanja glede investiranja, ki izhajajo iz preteklih izkušenj. Še huje pa je, da je veliko takih, ki imajo prepričanja zaradi sosedovih izkušenj. V teh primerih prevladujejo negativne izkušnje.

 

Kaj imata skupnega strah in naše navade, ko govorimo o osebnih financah? 

Iz mojih dolgoletnih izkušenj lahko povem, da je strah posledica finančne nepismenosti. Strah močno vpliva na naše finančne odločitve, te pa so oblikovale naše finančne navade. Tako smo si vzgojili slabe finančne navade vsaj kar se tiče investiranja.

 

Ko govorimo o navadah na splošno moramo najprej razčistiti kaj je bilo prej - kura ali jajce? 

Navade oblikuje človek sam, kljub temu da  mu ne lahko škodujejo. Primer banalne navade. Ko nekdo reče, da zjutraj ne funkcionira predem ne spije kave. Kot otrok te navade še ni imel razvite.

Vsi se zavedamo problema, da nas nihče ni učil o investiranju. Večina Slovencev se je zanašala na znanje svojih staršev. In tako hitro pridemo v čas naše bivše države, kjer smo imeli bančni depozit, nemško marko, nepremičnino in zlato. Če to primerjam z avtomobilom, je to tako kot bi se vrnili v čas prve izvedbe Golfa.

V času katere izvedbe Golfa se nahajate? Investiranje se hitro razvija. Tako kot so sodobni avtomobili veliko bolj udobni in uporabljajo najnovejšo tehnologijo tako se razvija tudi finančni svet. Žal pa tega sveta na zunaj ne moremo tako enostavno občudovati tako kot avtomobile.

Kasneje z leti smo se spoznali še delnico Krke in vzajemne sklade. V zadnjih letih pa se ljudje navdušujejo nad kripto valutami.

Včasih dobim občutek kot, da bi ljudje iskali sveti gral mladosti oz. tisto čudežno naložbo, s katero bodo obogateli. V tem iskanju bližnjic se skriva veliko pasti. Zaradi želje po hitrem zaslužku, velikokrat pozabimo na varnost in prekomerno tvegamo.

 

Alternativne naložbe rezervirane za profesionalne vlagatelje

Tako kot so sodobni avtomobili veliko bolj udobni in uporabljajo najnovejšo tehnologijo tako so razvija tudi finančni svet. Žal pa tega sveta na zunaj ne moremo občudovati tako kot avtomobile. Stvar pa se še bolj zakomplicira z alternativnimi naložbami, ki so z zakonom rezervirane za profesionalne vlagatelje. Seveda pa nam zakon dopušča, da vas na vašo željo investicijski svetovalci obravnavamo kot profesionalne vlagatelje, če zadovoljite določene kriterije.

Izkušeni investicijski svetovalci v portfelje že nekaj let poleg tradicionalnih naložb kot so delnice in obveznice vključujejo tudi alternativne naložbe. Alternativne naložbe so običajno tiste, ki se ne ujemajo z značilnostmi tradicionalnih naložb in vključujejo naložbe v nepremičnine, surovine, umetnine, hedge sklade, zasebni kapital, kripto valute, množično financiranje in druge alternativne naložbe.

Alternativne naložbe največ uporabljam za razpršitev portfelja in zmanjšanje tveganja. Na primer, naložbe v nepremičnine in surovine se običajno gibljejo v obratni smeri kot tradicionalne naložbe v delnice in obveznice, zato lahko pomagajo uravnotežiti portfelj v primeru negativnih gibanj na borzi.

Naložbe v sklade hedge in zasebni kapital pa se lahko uporabljajo lovljenje višjih donosov. Hkrati pa te vrste naložb zahtevajo višje začetne vložke in so zato manj dostopne za navadne vlagatelje.

 

Portfelj za vse letne čase

Ko načrtujem portfelj, upoštevam cilje, življenjski slog, stopnjo tveganja, ki jo je investitor pripravljen sprejeti in čas, ki ga imava na voljo. Portfelj za vse letne čase bi bil sestavljen tako, da bi vanj minimalno posegali. 

Na drugi strani pa bi nam še vedno prinašal nadpovprečne donose. V časih krize pa bi bila njegova nihanja bistveno nižja kot delniških portfeljih. S tem bi poskrbeli, da bi bili stroški veliko nižji, prav tako bi optimizirali tudi davek na dobiček.

Sliši se skoraj nemogoče, vendar je izvedljivo. Za miren spanec potrebujemo naložbe z nespremenljivim donosom, kar nam daje gotovost in mirnost. Z določenimi alternativnimi naložbami lahko dosežemo tudi dvomestno letno obrestno mero. 

 

Alternativne naložbe in nepremičninski projekti

Slovencem so blizu nepremičnine. Še bolj varno pa bi se verjetno počutili, če bi lahko skozi investicije v nepremičnine sodelovali pri njihovih nepremičninskih projektih z multinacionalkami. Z multinacionalkami kot so Lidl, Aldi, McDonaldom, Starbuckusom, Costa, KFC itd..  Te naložbe smiselno kombiniramo med seboj in nato še z aktivnimi naložbami, ki pa nam prinašajo lahko še višje donose, vendar moramo ob tem sprejeti tudi višja tveganja.

Portfelj za vse letne čase, ki je naravnan preudarno je sestavljen 40% iz pasivnih naložb z nespremenljivo obrestno mero in 60% z aktivnimi naložbami. 

Pa vendar bo prav vsak portfelj unikaten, saj bo prilagojen ciljem in življenjskemu slogu vsakega posameznika posebej.

 

In kako posamezniki pridete do informacij o alternativni naložbi?

Morate se obrniti na ustreznega investicijskega svetovalca ali pa na podjetje, ki ponuja te alternativen naložbe s prošnjo, da želite pridobiti več informacij o naložbah, ki jih imajo. Informacije o alternativnih naložbah morajo biti zaupne, to pomeni, da ne smejo biti prosto dostopne.

Finančni načrt z alternativnimi naložbami

Finančni načrt je pomemben, ker vam pomaga načrtovati vaše prihodke, izdatke in naložbe v prihodnosti. S pomočjo finančnega načrta lahko ugotovite, koliko denarja morate privarčevati, koliko lahko porabite in koliko lahko vložite v različne naložbe. Finančni načrt je koristen tudi zato, ker vam pomaga načrtovati za prihodnje cilje, kot so nakup hiše, izobraževanje otrok, upokojitev itd.

Alternativne naložbe pa so naložbe, ki se razlikujejo od tradicionalnih naložb, kot so delnice, obveznice in nepremičnine. Primeri alternativnih naložb so umetnine, plemenite kovine, kriptovalute, nezavarovane posojilnice in druge. 

Alternativne naložbe lahko predstavljajo manjši delež vaše naložbene strategije, saj so običajno bolj tvegane in manj likvidne kot tradicionalne naložbe. Vendar pa je smiselno, da vključite nekaj alternativnih naložb v svoj portfelj, saj vam lahko pomagajo diverzificirati vaše naložbe in zmanjšati vaše tveganje. Vseeno pa je pomembno, da pred naložbami v alternativne naložbe dobro preučite in ocenite tveganja ter se posvetujete s strokovnjakom.Profesionalni vlagatelji izberejo izkušene finančne svetovalce

Profesionalni vlagatelji se zavedajo pomena pravih informacij in skrbno izbirajo svoje finančne svetovalce. Na podlagi večletnih izkušenj kot finančni svetovalec vem, da so profesionalni vlagatelji pozorni na vsaj 5 točk:

  1. Dolgoročno uspešnost naložb: osredotočanje na naložbe, ki imajo možnost rasti vrednosti na dolgi rok. 
  2. Razpršenost portfelja, ki zmanjšuje tveganje naložb: vlaganje v različne vrste naložb in različna področja, da zmanjšajo tveganje, povezano z nihanji na trgu. 
  3. Naložbe, ki imajo nizke stroške in minimalne tveganja izgube vlagateljskega kapitala.
  4. Sposobnost podjetja, da ustvarja dobiček in raste: osredotočanje na podjetja, ki imajo visoko kakovostno upravljanje, konkurenčne prednosti in velik potencial za rast.
  5. Likvidnost naložb: sposobnost, da se hitro in enostavno proda za primerno ceno, če se to izkaže za potrebno. To je pomembno, ker lahko hitra prodaja naložb pomaga pri ohranjanju likvidnosti portfelja in zmanjšanju tveganja v primeru neugodnih gibanj na trgu.

 

Ste profesionalni vlagatelj in bi želeli nadgraditi vaš portfelij z donosno alternativno naložbo?

Obrnite se na ustreznega investicijskega svetovalca ali pa na podjetje, ki ponuja te alternativen naložbe s prošnjo, da želite pridobiti več informacij o naložbah, ki jih imajo. Informacije o alternativnih naložbah morajo biti zaupne, to pomeni, da ne smejo biti prosto dostopne.